Antagningspoäng för Masterprogrammet i Statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-17796

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogrammet i Statsvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

281

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 281 personer till Masterprogrammet i Statsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 17 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 12 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg