Antagningspoäng för Master's Programme in European Studies, Humanistiska spåret vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-17699

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Master's Programme in European Studies, Humanistiska spåret vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

9

Under HT2018 sökte 61 personer till Master's Programme in European Studies, Humanistiska spåret vid Göteborgs universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 41% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg