Antagningspoäng för Master's Programme in European Studies, Samhällsvetenskaplig inriktning vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-17697

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Master's Programme in European Studies, Samhällsvetenskaplig inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

112

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

14

Under HT2018 sökte 112 personer till Master's Programme in European Studies, Samhällsvetenskaplig inriktning vid Göteborgs universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 12 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 4 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 43% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg