Antagningspoäng för Master's Programme in Social Work and Human Rights vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-17998

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Master's Programme in Social Work and Human Rights vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

192

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

29

Under HT2017 sökte 192 personer till Master's Programme in Social Work and Human Rights vid Göteborgs universitet varav 70 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 6 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 3 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Master's Programme in Social Work and Human Rights vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

99

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

14

Under HT2016 sökte 99 personer till Master's Programme in Social Work and Human Rights vid Göteborgs universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 2 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 1 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Master's Programme in Social Work and Human Rights vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

152

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 152 personer till Master's Programme in Social Work and Human Rights vid Göteborgs universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Master's Programme in Social Work and Human Rights vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

127

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 127 personer till Master's Programme in Social Work and Human Rights vid Göteborgs universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg