Antagningspoäng för Matematikprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19727

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.54 11.90 0.30 99.99 3.00
Urval 2 17.54 12.79 0.70 99.99 3.00
Höstterminen år 2016 hade Matematikprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.54 i urvalsgrupp BI, 11.90 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

236

Antagna urval 1

87

Antagna urval 2

67

Under HT2016 sökte 236 personer till Matematikprogrammet vid Göteborgs universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 87 personer i det första urvalet varav 60 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 67 personer varav 49 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.13 16.60 1.35 0.00
Urval 2 18.13 12.67 1.15 4.00
För höstterminen år 2015 hade Matematikprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.13 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

238

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 238 personer till Matematikprogrammet vid Göteborgs universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 28 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 33 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.52 1.30 0.00
Urval 2 15.25 15.35 1.30
För höstterminen år 2014 hade Matematikprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.52 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

219

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 219 personer till Matematikprogrammet vid Göteborgs universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 20 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 25 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg