Antagningspoäng för Matematiska vetenskaper, masterprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-11799

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Matematiska vetenskaper, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

53

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

15

Under HT2017 sökte 53 personer till Matematiska vetenskaper, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 14 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 11 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Matematiska vetenskaper, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 34 personer till Matematiska vetenskaper, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 5 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 5 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Matematiska vetenskaper, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

33

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

14

Under HT2015 sökte 33 personer till Matematiska vetenskaper, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 14 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 13 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Matematiska vetenskaper, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 31 personer till Matematiska vetenskaper, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 11 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 10 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg