Antagningspoäng för Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29768

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.32 18.37 1.10 0.00 4.00
Urval 2 19.06 18.30 1.10 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.32 i urvalsgrupp BI, 18.37 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1331

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 1331 personer till Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet varav 290 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 12 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 12 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.11 18.65 1.05 0.00 4.00
Urval 2 18.65 17.90 1.05 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.11 i urvalsgrupp BI, 18.65 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

849

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under VT2018 sökte 849 personer till Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet varav 317 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 14 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 8 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg