Antagningspoäng för Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29763

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.11 18.80 1.00 0.00 3.00
Urval 2 18.85 18.60 0.90 0.00 3.00
För vårterminen år 2020 hade Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.11 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

732

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

40

Under VT2020 sökte 732 personer till Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet varav 270 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 9 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 3 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.63 19.58 1.05 0.00 4.00
Urval 2 19.64 19.58 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.63 i urvalsgrupp BI, 19.58 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1067

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

47

Under HT2019 sökte 1067 personer till Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet varav 254 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 13 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 10 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.91 18.49 1.05 0.00 0.00
Urval 2 18.75 18.23 1.05 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.91 i urvalsgrupp BI, 18.49 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

785

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

35

Under VT2019 sökte 785 personer till Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet varav 282 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 13 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 7 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 19.56 1.25 4.00
Urval 2 19.53 19.50 1.25 4.00
För höstterminen år 2017 hade Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 19.56 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1475

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

52

Under HT2017 sökte 1475 personer till Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet varav 309 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 16 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 11 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 19.10 1.20 4.00
Urval 2 19.32 19.06 1.20 3.50
Vårterminen år 2017 hade Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

981

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

42

Under VT2017 sökte 981 personer till Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet varav 348 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 13 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 8 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.31 19.35 1.20 4.00
Urval 2 20.31 19.35 1.15
För höstterminen år 2016 hade Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.31 i urvalsgrupp BI, 19.35 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1505

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

42

Under HT2016 sökte 1505 personer till Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet varav 312 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 11 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 7 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 19.30 1.30 4.00
Urval 2 20.00 18.91 1.30 4.00
Vårterminen år 2016 hade Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1060

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

36

Under VT2016 sökte 1060 personer till Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet varav 368 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 10 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 9 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.70 18.92 1.35 4.00
Urval 2 20.56 18.92 1.35 4.00
För höstterminen år 2015 hade Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.70 i urvalsgrupp BI, 18.92 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1728

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

36

Under HT2015 sökte 1728 personer till Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet varav 351 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 8 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 9 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 20.27 1.30 4.00
Urval 2 19.70 19.02 1.15 3.00
Vårterminen år 2015 hade Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 20.27 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

995

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

37

Under VT2015 sökte 995 personer till Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet varav 323 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 14 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 17 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.90 21.20 1.40 0.00
Urval 2 20.60 18.70 1.30
För höstterminen år 2014 hade Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.90 i urvalsgrupp BI, 21.20 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1702

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

37

Under HT2014 sökte 1702 personer till Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet varav 365 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 9 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 9 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 20.77 1.35 0.00
Urval 2 20.00 19.20 1.30 4.00
Vårterminen år 2014 hade Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, 20.77 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1087

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under VT2014 sökte 1087 personer till Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld vid Göteborgs universitet varav 363 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 11 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 9 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg