Antagningspoäng för Miljö- och hälsoskydd, masterprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-11898

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Miljö- och hälsoskydd, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 42 personer till Miljö- och hälsoskydd, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 3 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Miljö- och hälsoskydd, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 40 personer till Miljö- och hälsoskydd, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 1 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Miljö- och hälsoskydd, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

23

Under HT2014 sökte 64 personer till Miljö- och hälsoskydd, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 6 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 4 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg