Antagningspoäng för Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19730

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.94 17.25 0.70 0.00 0.00
Urval 2 14.94 16.11 0.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.94 i urvalsgrupp BI, 17.25 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

490

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 490 personer till Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 11 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 9 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.58 11.67 0.60 99.99 0.00
Urval 2 19.99 17.35 0.60 99.99
Höstterminen år 2016 hade Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.58 i urvalsgrupp BI, 11.67 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

207

Antagna urval 1

29

Antagna urval 2

21

Under HT2016 sökte 207 personer till Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 29 personer i det första urvalet varav 9 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 7 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.56 13.86 0.90 99.99
Urval 2 13.56 16.26 0.90 99.99
Höstterminen år 2015 hade Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.56 i urvalsgrupp BI, 13.86 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

178

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

22

Under HT2015 sökte 178 personer till Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 8 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 6 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.60 16.65 1.00 99.99 0.00
Urval 2 15.05 16.65 1.20 99.99
Höstterminen år 2014 hade Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.60 i urvalsgrupp BI, 16.65 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

188

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

26

Under HT2014 sökte 188 personer till Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 12 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 9 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg