Antagningspoäng för Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, masterprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-11897

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

68

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

9

Under HT2017 sökte 68 personer till Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 35% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 63 personer till Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 3 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 42% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

98

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 98 personer till Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 43% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

12

Under HT2014 sökte 77 personer till Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 6 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 3 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 42% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg