Antagningspoäng för Molekylärbiologi, masterprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-11096

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Molekylärbiologi, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

14

Under HT2017 sökte 82 personer till Molekylärbiologi, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 2 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 1 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 47% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Molekylärbiologi, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 66 personer till Molekylärbiologi, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 3 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 3 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Molekylärbiologi, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

60

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

13

Under HT2015 sökte 60 personer till Molekylärbiologi, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 3 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 47% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Molekylärbiologi, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 64 personer till Molekylärbiologi, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 6 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 5 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 42% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg