Antagningspoäng för Naturvetenskapligt basår vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19785

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 16.50 0.50 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Naturvetenskapligt basår vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

951

Antagna urval 1

295

Antagna urval 2

229

Under HT2020 sökte 951 personer till Naturvetenskapligt basår vid Göteborgs universitet varav 293 i första hand. Totalt antogs 295 personer i det första urvalet varav 89 var män och 204 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 229 personer varav 81 var män och 147 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.91 16.78 1.00 0.00 4.00
Urval 2 15.92 16.41 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Naturvetenskapligt basår vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.91 i urvalsgrupp BI, 16.78 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

719

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

150

Under HT2019 sökte 719 personer till Naturvetenskapligt basår vid Göteborgs universitet varav 242 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 46 var män och 103 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 47 var män och 103 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.28 19.20 1.15 0.00 4.00
Urval 2 16.41 19.20 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Naturvetenskapligt basår vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.28 i urvalsgrupp BI, 19.20 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

766

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

125

Under HT2018 sökte 766 personer till Naturvetenskapligt basår vid Göteborgs universitet varav 250 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 33 var män och 92 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 33 var män och 92 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.28 19.06 1.20 4.00
Urval 2 17.31 17.95 1.05 4.00
För höstterminen år 2017 hade Naturvetenskapligt basår vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.28 i urvalsgrupp BI, 19.06 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

920

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

125

Under HT2017 sökte 920 personer till Naturvetenskapligt basår vid Göteborgs universitet varav 268 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 43 var män och 81 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 45 var män och 78 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.80 1.25 4.00
Urval 2 18.13 18.33 1.15 3.50
För höstterminen år 2016 hade Naturvetenskapligt basår vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1110

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

125

Under HT2016 sökte 1110 personer till Naturvetenskapligt basår vid Göteborgs universitet varav 314 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 44 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 43 var män och 81 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg