Antagningspoäng för Naturvetenskapligt basår vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19785

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.28 19.06 1.20 4.00
Urval 2 17.31 17.95 1.05 4.00
För höstterminen år 2017 hade Naturvetenskapligt basår vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.28 i urvalsgrupp BI, 19.06 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

920

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

125

Under HT2017 sökte 920 personer till Naturvetenskapligt basår vid Göteborgs universitet varav 268 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 43 var män och 81 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 45 var män och 78 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.80 1.25 4.00
Urval 2 18.13 18.33 1.15 3.50
För höstterminen år 2016 hade Naturvetenskapligt basår vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1110

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

125

Under HT2016 sökte 1110 personer till Naturvetenskapligt basår vid Göteborgs universitet varav 314 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 44 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 43 var män och 81 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg