Antagningspoäng för Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19781

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.35 0.30 0.00 3.50
Urval 2 14.27 15.09 0.20 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.35 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

296

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 296 personer till Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 5 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 5 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.96 15.18 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.96 i urvalsgrupp BI, 15.18 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

353

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 353 personer till Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 22 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 15 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.07 15.58 0.20 0.00 3.50
Urval 2 13.26 13.39 0.05 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.07 i urvalsgrupp BI, 15.58 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

268

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 268 personer till Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 17 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 9 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.45 16.30 0.70 0.00 3.50
Urval 2 12.41 12.78 0.25 0.00 2.00
Höstterminen år 2018 hade Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.45 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

315

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 315 personer till Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 11 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 13 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.46 17.60 0.70 3.00
Urval 2 15.17 15.10 0.45 3.00
För höstterminen år 2017 hade Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.46 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

438

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 438 personer till Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 7 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 7 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.08 17.36 0.80 3.00
Urval 2 15.54 15.80 0.65 3.00
För höstterminen år 2016 hade Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.08 i urvalsgrupp BI, 17.36 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

359

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 359 personer till Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 11 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 6 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 17.38 0.85 4.00
Urval 2 16.20 16.00 0.65 4.00
För höstterminen år 2015 hade Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 17.38 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

446

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 446 personer till Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 10 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 13 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 16.13 0.80 4.00
Urval 2 15.80 16.05 0.60 3.00
För höstterminen år 2014 hade Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 16.13 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

433

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 433 personer till Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 13 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg