Antagningspoäng för Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19781

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.46 17.60 0.70 3.00
Urval 2 15.17 15.10 0.45 3.00
För höstterminen år 2017 hade Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.46 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

438

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 438 personer till Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 7 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 7 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.08 17.36 0.80 3.00
Urval 2 15.54 15.80 0.65 3.00
För höstterminen år 2016 hade Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.08 i urvalsgrupp BI, 17.36 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

359

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 359 personer till Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 11 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 6 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 17.38 0.85 4.00
Urval 2 16.20 16.00 0.65 4.00
För höstterminen år 2015 hade Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 17.38 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

446

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 446 personer till Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 10 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 13 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 16.13 0.80 4.00
Urval 2 15.80 16.05 0.60 3.00
För höstterminen år 2014 hade Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 16.13 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

433

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 433 personer till Pedagogik, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 13 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg