Antagningspoäng för Personalvetarprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19765

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 20.10 1.10 0.00 4.00
Urval 2 19.90 20.00 1.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Personalvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 20.10 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

2363

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

100

Under HT2020 sökte 2363 personer till Personalvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 547 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 24 var män och 81 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 23 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 20.15 1.15 0.00 4.00
Urval 2 19.43 19.30 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Personalvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 20.15 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1945

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

95

Under HT2019 sökte 1945 personer till Personalvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 495 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 22 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 21 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 20.35 1.15 0.00 4.00
Urval 2 19.80 19.30 1.10 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Personalvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 20.35 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2323

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

95

Under HT2018 sökte 2323 personer till Personalvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 486 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 22 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 24 var män och 70 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 20.20 1.15 4.00
Urval 2 19.50 19.22 1.10 4.00
För höstterminen år 2017 hade Personalvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 20.20 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2345

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2017 sökte 2345 personer till Personalvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 453 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 19 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 18 var män och 82 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 20.15 1.25 4.00
Urval 2 20.40 19.23 1.20 4.00
För höstterminen år 2016 hade Personalvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, 20.15 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2857

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

95

Under HT2016 sökte 2857 personer till Personalvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 557 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 14 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 14 var män och 80 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.83 20.40 1.30 4.00
Urval 2 20.73 19.63 1.25 4.00
För höstterminen år 2015 hade Personalvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.83 i urvalsgrupp BI, 20.40 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2924

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2015 sökte 2924 personer till Personalvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 535 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 27 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 22 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.70 20.90 1.30 0.00
Urval 2 20.40 20.60 1.20
För höstterminen år 2014 hade Personalvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.70 i urvalsgrupp BI, 20.90 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2929

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2014 sökte 2929 personer till Personalvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 562 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 17 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 19 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg