Antagningspoäng för Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29771

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.10 22.40 1.70 4.00
Urval 2 21.98 22.30 1.70 4.00
Vårterminen år 2016 hade Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.10 i urvalsgrupp BI, 22.40 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

3093

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

46

Under VT2016 sökte 3093 personer till Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet varav 821 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 21 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 15 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.40 22.50 1.80 4.00
Urval 2 22.30 21.98 1.70 4.00
För höstterminen år 2015 hade Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.40 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

4556

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

48

Under HT2015 sökte 4556 personer till Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1054 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 14 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 20 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.00 22.18 1.80 4.00
Urval 2 21.80 22.08 1.75 4.00
Vårterminen år 2015 hade Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.00 i urvalsgrupp BI, 22.18 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

3088

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

46

Under VT2015 sökte 3088 personer till Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet varav 795 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 13 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 11 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.20 22.50 1.80 4.00
Urval 2 22.00 22.50 1.75 4.00
För höstterminen år 2014 hade Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.20 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

4697

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

46

Under HT2014 sökte 4697 personer till Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1125 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 15 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 14 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.10 22.31 1.75 4.00
Urval 2 21.90 22.30 1.75 4.00
Vårterminen år 2014 hade Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.10 i urvalsgrupp BI, 22.31 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

3048

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under VT2014 sökte 3048 personer till Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet varav 804 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 11 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 13 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg