Antagningspoäng för Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29771

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.98 22.18 1.65 0.00 4.00
Urval 2 21.72 22.08 1.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.98 i urvalsgrupp BI, 22.18 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

4757

Antagna urval 1

61

Antagna urval 2

61

Under HT2020 sökte 4757 personer till Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1349 i första hand. Totalt antogs 61 personer i det första urvalet varav 23 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 61 personer varav 21 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.60 21.60 0.00 0.00 4.00
Urval 2 21.20 21.40 0.00 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.60 i urvalsgrupp BI, 21.60 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

2764

Antagna urval 1

63

Antagna urval 2

63

Under VT2020 sökte 2764 personer till Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet varav 816 i första hand. Totalt antogs 63 personer i det första urvalet varav 18 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 20 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.95 22.19 1.70 0.00 4.00
Urval 2 21.62 21.68 1.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.95 i urvalsgrupp BI, 22.19 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

3618

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2019 sökte 3618 personer till Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1005 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 27 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 24 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 21.80 1.65 0.00 4.00
Urval 2 21.20 21.77 1.60 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.50 i urvalsgrupp BI, 21.80 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

2612

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2019 sökte 2612 personer till Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet varav 685 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 21 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 17 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.90 22.10 1.75 0.00 4.00
Urval 2 21.70 21.70 1.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.90 i urvalsgrupp BI, 22.10 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

4345

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

58

Under HT2018 sökte 4345 personer till Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1019 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 19 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 21 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.54 21.97 1.70 0.00 4.00
Urval 2 21.15 21.55 1.65 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.54 i urvalsgrupp BI, 21.97 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

2815

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2018 sökte 2815 personer till Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet varav 710 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 28 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 21 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.00 22.10 1.70 4.00
Urval 2 21.73 22.10 1.70 4.00
För höstterminen år 2017 hade Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.00 i urvalsgrupp BI, 22.10 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

4189

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 4189 personer till Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet varav 977 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 21 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 23 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.10 22.40 1.65 4.00
Urval 2 21.73 22.40 1.60 4.00
Vårterminen år 2017 hade Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.10 i urvalsgrupp BI, 22.40 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

2920

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under VT2017 sökte 2920 personer till Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet varav 730 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 15 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.30 22.50 1.75 4.00
Urval 2 22.10 22.50 1.70 4.00
För höstterminen år 2016 hade Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.30 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

4318

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 4318 personer till Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet varav 971 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 14 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 17 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.10 22.40 1.70 4.00
Urval 2 21.98 22.30 1.70 4.00
Vårterminen år 2016 hade Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.10 i urvalsgrupp BI, 22.40 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

3093

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

46

Under VT2016 sökte 3093 personer till Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet varav 821 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 21 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 15 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.40 22.50 1.80 4.00
Urval 2 22.30 21.98 1.70 4.00
För höstterminen år 2015 hade Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.40 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

4556

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

48

Under HT2015 sökte 4556 personer till Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1054 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 14 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 20 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.00 22.18 1.80 4.00
Urval 2 21.80 22.08 1.75 4.00
Vårterminen år 2015 hade Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.00 i urvalsgrupp BI, 22.18 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

3088

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

46

Under VT2015 sökte 3088 personer till Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet varav 795 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 13 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 11 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.20 22.50 1.80 4.00
Urval 2 22.00 22.50 1.75 4.00
För höstterminen år 2014 hade Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.20 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

4697

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

46

Under HT2014 sökte 4697 personer till Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1125 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 15 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 14 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.10 22.31 1.75 4.00
Urval 2 21.90 22.30 1.75 4.00
Vårterminen år 2014 hade Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.10 i urvalsgrupp BI, 22.31 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

3048

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under VT2014 sökte 3048 personer till Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet varav 804 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 11 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 13 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg