Antagningspoäng för Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19719

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.45 20.00 1.25 0.00 4.00
Urval 2 19.95 19.65 1.20 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.45 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

3900

Antagna urval 1

339

Antagna urval 2

330

Under HT2020 sökte 3900 personer till Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 1109 i första hand. Totalt antogs 339 personer i det första urvalet varav 197 var män och 139 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 330 personer varav 181 var män och 145 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.15 17.59 0.90 0.00
Urval 2 14.90 17.19 0.65
För höstterminen år 2017 hade Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.15 i urvalsgrupp BI, 17.59 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

466

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 466 personer till Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 68 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 11 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 12 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.94 17.21 0.85 3.50
Urval 2 15.72 16.61 0.75 3.50
För höstterminen år 2016 hade Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.94 i urvalsgrupp BI, 17.21 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

525

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 525 personer till Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 8 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 8 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 18.40 1.00 3.00
Urval 2 18.50 17.41 0.75 2.50
För höstterminen år 2015 hade Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 18.40 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

532

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 532 personer till Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 11 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 9 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.11 16.90 0.65 0.00
Urval 2 16.11 15.50 0.55
För höstterminen år 2014 hade Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.11 i urvalsgrupp BI, 16.90 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

455

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 455 personer till Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 14 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 11 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg