Antagningspoäng för Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19775

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.66 18.73 0.75 0.00 3.50
Urval 2 16.07 17.30 0.50 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.66 i urvalsgrupp BI, 18.73 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

830

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 830 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet varav 125 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 16 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 14 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.76 19.68 1.20 0.00 0.00
Urval 2 16.20 17.42 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.76 i urvalsgrupp BI, 19.68 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

554

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under HT2019 sökte 554 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet varav 97 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 10 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 12 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 15.52 0.50 0.00 0.00
Urval 2 13.41 14.65 0.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 15.52 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

462

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under HT2018 sökte 462 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet varav 65 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 8 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 6 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.08 16.28 1.00 4.00
Urval 2 15.65 15.71 0.55 4.00
För höstterminen år 2017 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.08 i urvalsgrupp BI, 16.28 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

152

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 152 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 20.30 0.90 4.00
Urval 2 15.59 17.24 0.90 4.00
För höstterminen år 2016 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 20.30 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

156

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 156 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 18.75 1.00 4.00
Urval 2 16.32 15.85 0.90 4.00
För höstterminen år 2015 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

215

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 215 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.40 1.60 4.00
Urval 2 15.90 16.40 0.90 4.00
För höstterminen år 2014 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

167

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 167 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg