Antagningspoäng för Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19775

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.08 16.28 1.00 4.00
Urval 2 15.65 15.71 0.55 4.00
För höstterminen år 2017 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.08 i urvalsgrupp BI, 16.28 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

152

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 152 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 20.30 0.90 4.00
Urval 2 15.59 17.24 0.90 4.00
För höstterminen år 2016 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 20.30 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

156

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 156 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 18.75 1.00 4.00
Urval 2 16.32 15.85 0.90 4.00
För höstterminen år 2015 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

215

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 215 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.40 1.60 4.00
Urval 2 15.90 16.40 0.90 4.00
För höstterminen år 2014 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

167

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 167 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg