Antagningspoäng för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19766

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.31 18.05 0.90 0.00 0.00
Urval 2 14.49 18.05 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.31 i urvalsgrupp BI, 18.05 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

365

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

72

Under HT2020 sökte 365 personer till Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 21 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 16 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.06 16.80 0.80 0.00 0.00
Urval 2 14.90 16.80 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.06 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

298

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

58

Under HT2019 sökte 298 personer till Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 23 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 17 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.42 19.04 1.05 0.00 4.00
Urval 2 17.42 19.04 1.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.42 i urvalsgrupp BI, 19.04 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

368

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 368 personer till Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet varav 92 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 19 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 16 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.45 18.05 1.05 3.50
Urval 2 18.47 18.05 1.05 3.50
För höstterminen år 2017 hade Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.45 i urvalsgrupp BI, 18.05 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

408

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

56

Under HT2017 sökte 408 personer till Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet varav 95 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 19 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 17 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 18.22 1.05
Urval 2 17.40 15.26 1.05
Under terminen HT2016 hade utbildningen Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram på Göteborgs universitet 17.60 i urvalsgrupp BI, 18.22 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

258

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 258 personer till Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet varav 89 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 23 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 21 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 18.30 1.20 0.00
Urval 2 18.20 18.30 1.10 3.50
För höstterminen år 2015 hade Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

424

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 424 personer till Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet varav 96 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 16 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 14 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 19.24 1.15 4.00
Urval 2 18.23 18.17 1.10 4.00
För höstterminen år 2014 hade Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 19.24 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

498

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 498 personer till Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet varav 114 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 24 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 21 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg