Antagningspoäng för Sjukhusfysikerprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19733

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.05 17.30 0.80 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Sjukhusfysikerprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.05 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

109

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

20

Under HT2020 sökte 109 personer till Sjukhusfysikerprogrammet vid Göteborgs universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 14 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.51 16.65 0.85 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Sjukhusfysikerprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.51 i urvalsgrupp BI, 16.65 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

126

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

19

Under HT2018 sökte 126 personer till Sjukhusfysikerprogrammet vid Göteborgs universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 8 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 9 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 15.31 0.75
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Sjukhusfysikerprogrammet på Göteborgs universitet 16.00 i urvalsgrupp BI, 15.31 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

117

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

19

Under HT2017 sökte 117 personer till Sjukhusfysikerprogrammet vid Göteborgs universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 12 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 8 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 16.85 1.00 0.00
Urval 2 15.52 12.59 0.95 99.99
För höstterminen år 2016 hade Sjukhusfysikerprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 16.85 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

136

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

24

Under HT2016 sökte 136 personer till Sjukhusfysikerprogrammet vid Göteborgs universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 9 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 10 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.85 12.77 0.70 0.00
Urval 2 12.40 12.77 0.70 99.99 4.00
För höstterminen år 2015 hade Sjukhusfysikerprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.85 i urvalsgrupp BI, 12.77 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

117

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 117 personer till Sjukhusfysikerprogrammet vid Göteborgs universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 11 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 11 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.25 16.79 1.00 0.00
Urval 2 17.25 12.59 0.65
För höstterminen år 2014 hade Sjukhusfysikerprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.25 i urvalsgrupp BI, 16.79 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

142

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 142 personer till Sjukhusfysikerprogrammet vid Göteborgs universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 8 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 10 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg