Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet, 180.0p vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29779

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.33 18.60 1.20 4.00
Urval 2 18.60 17.65 1.00 4.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet, 180.0p vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.33 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1604

Antagna urval 1

118

Antagna urval 2

118

Under VT2014 sökte 1604 personer till Sjuksköterskeprogrammet, 180.0p vid Göteborgs universitet varav 492 i första hand. Totalt antogs 118 personer i det första urvalet varav 24 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 118 personer varav 24 var män och 93 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg