Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29767

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 18.54 1.15 4.00
Urval 2 19.06 17.71 1.05 4.00
Vårterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 18.54 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

3524

Antagna urval 1

190

Antagna urval 2

180

Under VT2016 sökte 3524 personer till Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet varav 883 i första hand. Totalt antogs 190 personer i det första urvalet varav 45 var män och 145 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 44 var män och 134 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.23 19.28 1.20 4.00
Urval 2 19.40 18.52 1.10 4.00
För höstterminen år 2015 hade Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.23 i urvalsgrupp BI, 19.28 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

5255

Antagna urval 1

205

Antagna urval 2

190

Under HT2015 sökte 5255 personer till Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1094 i första hand. Totalt antogs 205 personer i det första urvalet varav 36 var män och 169 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 190 personer varav 31 var män och 157 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 18.67 1.15 4.00
Urval 2 18.98 18.20 1.05 4.00
Vårterminen år 2015 hade Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 18.67 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

3244

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

170

Under VT2015 sökte 3244 personer till Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet varav 867 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 29 var män och 171 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 24 var män och 145 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 19.70 1.20 4.00
Urval 2 19.50 19.21 1.15 4.00
För höstterminen år 2014 hade Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

4973

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

170

Under HT2014 sökte 4973 personer till Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1017 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 29 var män och 171 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 28 var män och 141 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 19.00 1.10 4.00
Urval 2 18.80 18.35 1.05 4.00
Vårterminen år 2014 hade Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 19.00 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

2942

Antagna urval 1

190

Antagna urval 2

160

Under VT2014 sökte 2942 personer till Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet varav 760 i första hand. Totalt antogs 190 personer i det första urvalet varav 34 var män och 156 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 25 var män och 135 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg