Antagningspoäng för Software Engineering and Management masterprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-18696

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Software Engineering and Management masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

111

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

21

Under HT2018 sökte 111 personer till Software Engineering and Management masterprogram vid Göteborgs universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 20 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 12 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg