Antagningspoäng för Software Engineering Master's Programme vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-18698

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Software Engineering Master's Programme vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

19

Under HT2014 sökte 79 personer till Software Engineering Master's Programme vid Göteborgs universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 25 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 15 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg