Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-10398

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

247

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 247 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård vid Göteborgs universitet varav 87 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 4 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 4 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg