Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-10396

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen HT2016 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska på Göteborgs universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 0 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 0 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

259

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

28

Under HT2014 sökte 259 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Göteborgs universitet varav 90 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 0 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 1 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 2% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg