Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-10389

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen HT2016 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar på Göteborgs universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 0 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 2 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

170

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under HT2014 sökte 170 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Göteborgs universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 0 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 2 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg