Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-10395

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

149

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 149 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Göteborgs universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 5 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 5 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

141

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 141 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Göteborgs universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 1 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 2 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg