Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-10394

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 115 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård vid Göteborgs universitet varav 66 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 0 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 0 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg