Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-10393

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

68

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 68 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård vid Göteborgs universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 2 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 2 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

116

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 116 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård vid Göteborgs universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 2 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 2 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg