Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-10391

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

83

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

24

Under HT2016 sökte 83 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård vid Göteborgs universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 1 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 0 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 2% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 25 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård vid Göteborgs universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg