Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-20399

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

22

Under HT2017 sökte 46 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre vid Göteborgs universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 6 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 5 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

21

Under HT2016 sökte 51 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre vid Göteborgs universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 2 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 1 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 72 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre vid Göteborgs universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 1 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 1 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

21

Under VT2014 sökte 94 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre vid Göteborgs universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 1 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 2 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg