Antagningspoäng för Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot matematikutveckling vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19396

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot matematikutveckling vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

62

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

31

Under HT2017 sökte 62 personer till Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot matematikutveckling vid Göteborgs universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 3 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 1 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot matematikutveckling vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

15

Under VT2017 sökte 36 personer till Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot matematikutveckling vid Göteborgs universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 1 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 1 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot matematikutveckling vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

13

Under HT2016 sökte 64 personer till Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot matematikutveckling vid Göteborgs universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 1 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 1 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen VT2016 hade utbildningen Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot matematikutveckling på Göteborgs universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

17

Under VT2016 sökte 0 personer till Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot matematikutveckling vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 1 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot matematikutveckling vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

59

Antagna urval 2

42

Under HT2015 sökte 82 personer till Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot matematikutveckling vid Göteborgs universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 59 personer i det första urvalet varav 7 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 7 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot matematikutveckling vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

112

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 112 personer till Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot matematikutveckling vid Göteborgs universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 3 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 4 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg