Antagningspoäng för Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot språk-, skriv-, och läsutveckling vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19397

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2017 hade Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot språk-, skriv-, och läsutveckling vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

109

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 109 personer till Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot språk-, skriv-, och läsutveckling vid Göteborgs universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 1 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 0 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 1% män och 99% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen VT2017 hade utbildningen Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot språk-, skriv-, och läsutveckling på Göteborgs universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

28

Under VT2017 sökte 0 personer till Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot språk-, skriv-, och läsutveckling vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 2 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot språk-, skriv-, och läsutveckling vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

118

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 118 personer till Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot språk-, skriv-, och läsutveckling vid Göteborgs universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 2 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 1 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2016 hade Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot språk-, skriv-, och läsutveckling vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

18

Under VT2016 sökte 86 personer till Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot språk-, skriv-, och läsutveckling vid Göteborgs universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 2 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 1 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot språk-, skriv-, och läsutveckling vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

148

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 148 personer till Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot språk-, skriv-, och läsutveckling vid Göteborgs universitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 3 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 3 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot språk-, skriv-, och läsutveckling vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

183

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 183 personer till Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot språk-, skriv-, och läsutveckling vid Göteborgs universitet varav 89 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 1 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 1 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 2% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg