Antagningspoäng för Speciallärarprogrammet, Specialisering mot matematikutveckling vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19491

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Speciallärarprogrammet, Specialisering mot matematikutveckling vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

9

Under HT2018 sökte 34 personer till Speciallärarprogrammet, Specialisering mot matematikutveckling vid Göteborgs universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 0 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 0 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg