Antagningspoäng för Speciallärarprogrammet, Specialisering Utvecklingsstörning vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19395

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Speciallärarprogrammet, Specialisering Utvecklingsstörning vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 82 personer till Speciallärarprogrammet, Specialisering Utvecklingsstörning vid Göteborgs universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 3 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 2 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Speciallärarprogrammet, Specialisering Utvecklingsstörning vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

21

Under VT2017 sökte 40 personer till Speciallärarprogrammet, Specialisering Utvecklingsstörning vid Göteborgs universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 1 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 0 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 2% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Speciallärarprogrammet, Specialisering Utvecklingsstörning vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

24

Under HT2016 sökte 61 personer till Speciallärarprogrammet, Specialisering Utvecklingsstörning vid Göteborgs universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 4 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 1 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2016 hade Speciallärarprogrammet, Specialisering Utvecklingsstörning vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

27

Under VT2016 sökte 63 personer till Speciallärarprogrammet, Specialisering Utvecklingsstörning vid Göteborgs universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 3 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 3 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Speciallärarprogrammet, Specialisering Utvecklingsstörning vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

74

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

47

Under HT2015 sökte 74 personer till Speciallärarprogrammet, Specialisering Utvecklingsstörning vid Göteborgs universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 7 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 7 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Speciallärarprogrammet, Specialisering Utvecklingsstörning vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

42

Under HT2014 sökte 86 personer till Speciallärarprogrammet, Specialisering Utvecklingsstörning vid Göteborgs universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 7 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 5 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg