Antagningspoäng för Specialpedagogiska programmet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19398

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialpedagogiska programmet vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

404

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 404 personer till Specialpedagogiska programmet vid Göteborgs universitet varav 269 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 5 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 6 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Specialpedagogiska programmet vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

255

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under VT2017 sökte 255 personer till Specialpedagogiska programmet vid Göteborgs universitet varav 219 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 10 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 7 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Specialpedagogiska programmet vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

440

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

85

Under HT2016 sökte 440 personer till Specialpedagogiska programmet vid Göteborgs universitet varav 256 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 7 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 8 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2016 hade Specialpedagogiska programmet vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

273

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under VT2016 sökte 273 personer till Specialpedagogiska programmet vid Göteborgs universitet varav 233 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 6 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 6 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialpedagogiska programmet vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

422

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

115

Under HT2015 sökte 422 personer till Specialpedagogiska programmet vid Göteborgs universitet varav 274 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 5 var män och 110 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 6 var män och 109 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialpedagogiska programmet vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

392

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

135

Under HT2014 sökte 392 personer till Specialpedagogiska programmet vid Göteborgs universitet varav 237 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 9 var män och 126 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 8 var män och 127 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg