Antagningspoäng för Sports Coaching, kandidatprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19768

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 14.73 0.60 0.00 4.00
Urval 2 14.60 13.59 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Sports Coaching, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 14.73 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

345

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 345 personer till Sports Coaching, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 75 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 44 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 44 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.43 14.82 0.60 0.00 4.00
Urval 2 0.00 12.75 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Sports Coaching, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.43 i urvalsgrupp BI, 14.82 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

261

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 261 personer till Sports Coaching, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 43 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 42 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.73 16.16 0.65 0.00 4.00
Urval 2 13.16 12.20 0.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Sports Coaching, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.73 i urvalsgrupp BI, 16.16 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

317

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 317 personer till Sports Coaching, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 42 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 46 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.11 0.70 4.00
Urval 2 12.20 13.71 4.00
För höstterminen år 2017 hade Sports Coaching, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.11 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

357

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 357 personer till Sports Coaching, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 75 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 38 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 36 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.17 16.40 0.80 3.00
Urval 2 14.89 15.30 0.60 2.50
För höstterminen år 2016 hade Sports Coaching, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.17 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

425

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 425 personer till Sports Coaching, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 36 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 37 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.94 17.27 0.85 4.00
Urval 2 15.70 15.25 0.70 4.00
För höstterminen år 2015 hade Sports Coaching, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.94 i urvalsgrupp BI, 17.27 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

554

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 554 personer till Sports Coaching, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 112 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 39 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 38 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 16.78 0.90 4.00
Urval 2 16.90 14.91 0.85 4.00
För höstterminen år 2014 hade Sports Coaching, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 16.78 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

603

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 603 personer till Sports Coaching, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 121 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 34 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 33 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg