Antagningspoäng för Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-15593

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2017 sökte 25 personer till Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 3 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 3 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 17 personer till Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 4 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 37 personer till Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram vid Göteborgs universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 4 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg