Antagningspoäng för Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-15799

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

10

Under HT2018 sökte 46 personer till Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram vid Göteborgs universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 3 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg