Antagningspoäng för Språkkonsultprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19706

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.08 21.91 0.90 99.99 0.00
Urval 2 20.44 21.91 0.90 99.99
Höstterminen år 2016 hade Språkkonsultprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.08 i urvalsgrupp BI, 21.91 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

21

Under HT2016 sökte 119 personer till Språkkonsultprogrammet vid Göteborgs universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 6 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 5 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 0.70
Urval 2 20.00 0.70
Under terminen HT2014 hade utbildningen Språkkonsultprogrammet på Göteborgs universitet 20.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

194

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

28

Under HT2014 sökte 194 personer till Språkkonsultprogrammet vid Göteborgs universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 3 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 3 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg