Antagningspoäng för Språkteknologi, masterprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-13996

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Språkteknologi, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

54

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

13

Under HT2017 sökte 54 personer till Språkteknologi, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 8 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 7 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Språkteknologi, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 40 personer till Språkteknologi, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Språkteknologi, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

43

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 43 personer till Språkteknologi, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg