Antagningspoäng för Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29769

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 18.50 1.30 4.00
Urval 2 19.20 18.40 1.25 3.50
För höstterminen år 2017 hade Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1363

Antagna urval 1

68

Antagna urval 2

62

Under HT2017 sökte 1363 personer till Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 194 i första hand. Totalt antogs 68 personer i det första urvalet varav 26 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 28 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 19.15 1.25 4.00
Urval 2 18.80 18.57 1.15 4.00
Vårterminen år 2017 hade Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 19.15 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1103

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under VT2017 sökte 1103 personer till Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 239 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 30 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 30 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 20.72 1.40 4.00
Urval 2 20.10 19.20 1.30 4.00
För höstterminen år 2016 hade Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, 20.72 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1425

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

46

Under HT2016 sökte 1425 personer till Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 235 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 19 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 15 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.89 19.19 1.35 4.00
Urval 2 19.40 18.00 1.25 4.00
Vårterminen år 2016 hade Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.89 i urvalsgrupp BI, 19.19 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1160

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under VT2016 sökte 1160 personer till Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 257 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 15 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 15 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.90 21.10 1.40 4.00
Urval 2 20.80 20.29 1.40 4.00
För höstterminen år 2015 hade Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.90 i urvalsgrupp BI, 21.10 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1645

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 1645 personer till Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 284 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 19 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 21 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 21.10 1.45 4.00
Urval 2 19.90 20.10 1.35 4.00
Vårterminen år 2015 hade Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 21.10 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1309

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

46

Under VT2015 sökte 1309 personer till Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 309 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 18 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 15 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.00 21.11 1.45 4.00
Urval 2 20.70 21.11 1.40 4.00
För höstterminen år 2014 hade Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.00 i urvalsgrupp BI, 21.11 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1578

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 1578 personer till Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 270 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 17 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 21 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 20.00 1.30 4.00
Urval 2 19.70 19.80 1.25 4.00
Vårterminen år 2014 hade Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1033

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under VT2014 sökte 1033 personer till Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 252 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 25 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 25 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg