Antagningspoäng för Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29769

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.74 18.90 1.10 0.00 4.00
Urval 2 19.30 18.70 1.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.74 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1509

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

105

Under HT2020 sökte 1509 personer till Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 284 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 49 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 52 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 18.15 1.05 0.00 3.50
Urval 2 17.97 16.95 0.85 0.00 3.50
För vårterminen år 2020 hade Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

859

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

85

Under VT2020 sökte 859 personer till Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 230 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 46 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 42 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.25 17.97 1.05 0.00 3.50
Urval 2 18.39 17.45 1.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.25 i urvalsgrupp BI, 17.97 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1136

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under HT2019 sökte 1136 personer till Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 195 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 51 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 45 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.01 17.81 1.15 0.00 3.50
Urval 2 17.86 17.81 0.85 0.00 3.50
För vårterminen år 2019 hade Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.01 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

885

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under VT2019 sökte 885 personer till Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 202 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 34 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 26 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.69 18.80 1.20 0.00 4.00
Urval 2 19.21 18.65 1.15 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.69 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1326

Antagna urval 1

93

Antagna urval 2

83

Under HT2018 sökte 1326 personer till Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 233 i första hand. Totalt antogs 93 personer i det första urvalet varav 46 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 83 personer varav 40 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.17 19.13 1.20 0.00 4.00
Urval 2 18.13 17.81 1.15 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.17 i urvalsgrupp BI, 19.13 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1015

Antagna urval 1

66

Antagna urval 2

60

Under VT2018 sökte 1015 personer till Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 217 i första hand. Totalt antogs 66 personer i det första urvalet varav 30 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 25 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 18.50 1.30 4.00
Urval 2 19.20 18.40 1.25 3.50
För höstterminen år 2017 hade Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1363

Antagna urval 1

68

Antagna urval 2

62

Under HT2017 sökte 1363 personer till Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 194 i första hand. Totalt antogs 68 personer i det första urvalet varav 26 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 28 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 19.15 1.25 4.00
Urval 2 18.80 18.57 1.15 4.00
Vårterminen år 2017 hade Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 19.15 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1103

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under VT2017 sökte 1103 personer till Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 239 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 30 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 30 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 20.72 1.40 4.00
Urval 2 20.10 19.20 1.30 4.00
För höstterminen år 2016 hade Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, 20.72 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1425

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

46

Under HT2016 sökte 1425 personer till Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 235 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 19 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 15 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.89 19.19 1.35 4.00
Urval 2 19.40 18.00 1.25 4.00
Vårterminen år 2016 hade Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.89 i urvalsgrupp BI, 19.19 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1160

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under VT2016 sökte 1160 personer till Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 257 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 15 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 15 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.90 21.10 1.40 4.00
Urval 2 20.80 20.29 1.40 4.00
För höstterminen år 2015 hade Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.90 i urvalsgrupp BI, 21.10 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1645

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 1645 personer till Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 284 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 19 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 21 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 21.10 1.45 4.00
Urval 2 19.90 20.10 1.35 4.00
Vårterminen år 2015 hade Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 21.10 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1309

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

46

Under VT2015 sökte 1309 personer till Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 309 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 18 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 15 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.00 21.11 1.45 4.00
Urval 2 20.70 21.11 1.40 4.00
För höstterminen år 2014 hade Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.00 i urvalsgrupp BI, 21.11 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1578

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 1578 personer till Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 270 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 17 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 21 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 20.00 1.30 4.00
Urval 2 19.70 19.80 1.25 4.00
Vårterminen år 2014 hade Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1033

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under VT2014 sökte 1033 personer till Statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 252 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 25 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 25 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg