Antagningspoäng för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, kandidatprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19734

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.43 1.10 0.00 3.50
Urval 2 17.35 16.81 1.05 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Systemvetenskap: IT, människa och organisation, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.43 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1002

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2019 sökte 1002 personer till Systemvetenskap: IT, människa och organisation, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 251 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 66 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 68 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 17.76 1.10 0.00 3.50
Urval 2 17.40 17.20 1.05 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Systemvetenskap: IT, människa och organisation, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 17.76 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1076

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2018 sökte 1076 personer till Systemvetenskap: IT, människa och organisation, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 245 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 74 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 74 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.56 17.40 1.20 4.00
Urval 2 17.00 16.60 1.15 4.00
För höstterminen år 2017 hade Systemvetenskap: IT, människa och organisation, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.56 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1067

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2017 sökte 1067 personer till Systemvetenskap: IT, människa och organisation, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 222 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 81 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 73 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.70 1.15 4.00
Urval 2 16.90 15.95 1.10 4.00
För höstterminen år 2016 hade Systemvetenskap: IT, människa och organisation, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1083

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2016 sökte 1083 personer till Systemvetenskap: IT, människa och organisation, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 237 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 76 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 73 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.03 16.80 1.20 4.00
Urval 2 17.30 16.20 1.15 3.00
För höstterminen år 2015 hade Systemvetenskap: IT, människa och organisation, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.03 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1182

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2015 sökte 1182 personer till Systemvetenskap: IT, människa och organisation, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 273 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 72 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 68 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 18.13 1.15 4.00
Urval 2 17.30 16.11 1.10 4.00
För höstterminen år 2014 hade Systemvetenskap: IT, människa och organisation, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 18.13 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1134

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

105

Under HT2014 sökte 1134 personer till Systemvetenskap: IT, människa och organisation, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 261 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 80 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 72 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg