Antagningspoäng för Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19738

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 16.61 0.75 4.00
Urval 2 16.08 16.35 0.60 4.00
För höstterminen år 2017 hade Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1054

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 1054 personer till Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 145 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 8 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 6 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.90 1.00 4.00
Urval 2 16.81 17.66 0.80 3.50
För höstterminen år 2016 hade Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1162

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 1162 personer till Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 172 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 5 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 7 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 18.10 1.10 3.50
Urval 2 18.20 17.85 1.00 3.50
För höstterminen år 2015 hade Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1349

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

42

Under HT2015 sökte 1349 personer till Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 207 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 9 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 8 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.86 18.75 0.95 4.00
Urval 2 17.80 17.50 0.95 4.00
För höstterminen år 2014 hade Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.86 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1109

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

42

Under HT2014 sökte 1109 personer till Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 173 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 10 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 10 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg