Antagningspoäng för Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19738

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 18.35 0.95 0.00 3.50
Urval 2 17.65 18.04 0.80 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 18.35 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

909

Antagna urval 1

126

Antagna urval 2

125

Under HT2020 sökte 909 personer till Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 324 i första hand. Totalt antogs 126 personer i det första urvalet varav 72 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 68 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.05 18.00 0.70 0.00 4.00
Urval 2 17.24 17.73 0.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.05 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1080

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 1080 personer till Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 193 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 10 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 10 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.82 17.46 0.80 0.00 3.50
Urval 2 16.93 17.43 0.70 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.82 i urvalsgrupp BI, 17.46 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

853

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2019 sökte 853 personer till Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 152 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 8 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 10 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.23 18.52 0.80 0.00 3.50
Urval 2 17.00 17.49 0.70 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.23 i urvalsgrupp BI, 18.52 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1073

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 1073 personer till Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 168 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 12 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 8 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.84 17.31 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.84 i urvalsgrupp BI, 17.31 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

15

Under HT2018 sökte 106 personer till Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 1 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 16.61 0.75 4.00
Urval 2 16.08 16.35 0.60 4.00
För höstterminen år 2017 hade Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1054

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 1054 personer till Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 145 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 8 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 6 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.90 1.00 4.00
Urval 2 16.81 17.66 0.80 3.50
För höstterminen år 2016 hade Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1162

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 1162 personer till Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 172 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 5 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 7 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 18.10 1.10 3.50
Urval 2 18.20 17.85 1.00 3.50
För höstterminen år 2015 hade Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1349

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

42

Under HT2015 sökte 1349 personer till Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 207 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 9 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 8 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.86 18.75 0.95 4.00
Urval 2 17.80 17.50 0.95 4.00
För höstterminen år 2014 hade Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.86 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1109

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

42

Under HT2014 sökte 1109 personer till Tandhygienistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 173 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 10 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 10 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg