Antagningspoäng för Tandteknikerprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19739

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.19 16.89 0.55 0.00 3.50
Urval 2 16.09 16.46 0.50 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Tandteknikerprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.19 i urvalsgrupp BI, 16.89 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

476

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 476 personer till Tandteknikerprogrammet vid Göteborgs universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 12 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 7 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.53 18.95 1.25 0.00 4.00
Urval 2 19.32 18.95 1.25 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Tandteknikerprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.53 i urvalsgrupp BI, 18.95 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

3274

Antagna urval 1

450

Antagna urval 2

320

Under HT2019 sökte 3274 personer till Tandteknikerprogrammet vid Göteborgs universitet varav 922 i första hand. Totalt antogs 450 personer i det första urvalet varav 253 var män och 192 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 320 personer varav 178 var män och 141 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.32 17.28 0.65 0.00 4.00
Urval 2 15.00 16.20 0.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Tandteknikerprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.32 i urvalsgrupp BI, 17.28 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

410

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 410 personer till Tandteknikerprogrammet vid Göteborgs universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 12 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 13 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.84 16.47 0.65 0.00 3.00
Urval 2 14.80 16.44 0.55 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Tandteknikerprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.84 i urvalsgrupp BI, 16.47 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

443

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

42

Under HT2018 sökte 443 personer till Tandteknikerprogrammet vid Göteborgs universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 13 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 9 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.67 0.95 3.50
Urval 2 15.00 15.77 0.60 3.50
För höstterminen år 2017 hade Tandteknikerprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.67 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

439

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 439 personer till Tandteknikerprogrammet vid Göteborgs universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 7 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 8 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.47 0.95 4.00
Urval 2 16.61 16.51 0.65 3.50
För höstterminen år 2016 hade Tandteknikerprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.47 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

494

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 494 personer till Tandteknikerprogrammet vid Göteborgs universitet varav 50 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 11 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 9 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.51 21.20 1.20 4.00
Urval 2 19.10 20.67 0.85 4.00
För höstterminen år 2015 hade Tandteknikerprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.51 i urvalsgrupp BI, 21.20 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

567

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 567 personer till Tandteknikerprogrammet vid Göteborgs universitet varav 66 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 9 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 8 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.38 19.99 1.05 0.00
Urval 2 17.76 18.04 0.95
För höstterminen år 2014 hade Tandteknikerprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.38 i urvalsgrupp BI, 19.99 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

572

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 572 personer till Tandteknikerprogrammet vid Göteborgs universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 6 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 9 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg