Antagningspoäng för Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19705

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 19.62 0.95 0.00 0.00
Urval 2 16.35 19.11 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 19.62 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

703

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2018 sökte 703 personer till Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå vid Göteborgs universitet varav 236 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 54 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 66 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.08 11.97 0.60 99.99 3.00
Urval 2 10.08 11.97 0.65 99.99 3.00
Höstterminen år 2016 hade Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå vid Göteborgs universitet antagningspoängen 10.08 i urvalsgrupp BI, 11.97 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

81

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 81 personer till Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå vid Göteborgs universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 21 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 15 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.38 12.70 0.30 3.00
Urval 2 13.90 16.08 0.30 99.99
För höstterminen år 2015 hade Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.38 i urvalsgrupp BI, 12.70 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

74

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 74 personer till Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå vid Göteborgs universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 17 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 16 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 8.13 14.00 0.20 99.99 3.00
Urval 2 8.13 15.55 0.20 99.99
Höstterminen år 2014 hade Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå vid Göteborgs universitet antagningspoängen 8.13 i urvalsgrupp BI, 14.00 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

93

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

34

Under HT2014 sökte 93 personer till Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå vid Göteborgs universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 27 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 18 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg