Antagningspoäng för Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19769

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 17.78 0.85 0.00 0.00
Urval 2 18.96 16.80 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 17.78 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

23

Under HT2020 sökte 106 personer till Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 0 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 0 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg