Antagningspoäng för Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Landskapsvård vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19735

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 16.87 0.85 3.00
Urval 2 17.23 14.53 0.40 3.00
För höstterminen år 2015 hade Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Landskapsvård vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 16.87 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

126

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 126 personer till Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Landskapsvård vid Göteborgs universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 8 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 19.34 0.70 0.00
Urval 2 14.95 12.25 0.40
För höstterminen år 2014 hade Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Landskapsvård vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 19.34 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

136

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

19

Under HT2014 sökte 136 personer till Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Landskapsvård vid Göteborgs universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 7 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 9 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg