Antagningspoäng för Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Trädgård vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19736

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 17.80 1.00 0.00 4.00
Urval 2 16.71 16.78 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Trädgård vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

234

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

23

Under HT2020 sökte 234 personer till Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Trädgård vid Göteborgs universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 2 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 3 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.31 1.10 0.00 4.00
Urval 2 17.80 17.08 0.95 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Trädgård vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.31 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

189

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2019 sökte 189 personer till Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Trädgård vid Göteborgs universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 3 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 3 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 19.70 1.10 0.00 4.00
Urval 2 18.70 19.34 0.85 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Trädgård vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

215

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2018 sökte 215 personer till Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Trädgård vid Göteborgs universitet varav 79 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 7 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 7 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.15 0.85 4.00
Urval 2 17.46 17.91 0.60
För höstterminen år 2017 hade Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Trädgård vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

247

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2017 sökte 247 personer till Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Trädgård vid Göteborgs universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 10 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 5 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 20.37 1.15 4.00
Urval 2 18.06 16.15 0.90 3.00
För höstterminen år 2016 hade Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Trädgård vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 20.37 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

289

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 289 personer till Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Trädgård vid Göteborgs universitet varav 84 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 5 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 5 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.77 20.37 1.15 4.00
Urval 2 19.20 20.37 0.90 3.50
För höstterminen år 2015 hade Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Trädgård vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.77 i urvalsgrupp BI, 20.37 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

303

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 303 personer till Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Trädgård vid Göteborgs universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 7 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 9 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 19.71 1.10 0.00
Urval 2 17.08 19.71 0.80
För höstterminen år 2014 hade Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Trädgård vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, 19.71 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

299

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 299 personer till Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Trädgård vid Göteborgs universitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 3 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 5 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg